Hľadáme ekonóma/ku-účtovníka/čku – riaditeľa/ku odboru

  • by

Prihlasovať sa je možné do 10.12. 2021

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

– komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania, vedenie odboru riadenia a správy Úradu,
– zabezpečovanie účtovných agiend (okrem mzdovej agendy) vrátane prác v Štátnej pokladnici,
– zodpovednosť za správnosť účtovných zápisov, účtovných závierok voči štátnemu rozpočtu,
– zabezpečovanie včasného zostavenia mesačných, štvrťročných závierok kapitoly a ročnej závierky kapitoly,
– spracovanie návrhov na vnútorné smernice v oblasti účtovníctva a financovania rozpočtovej kapitoly,
– zabezpečovanie kontroly hospodárenia organizácie, základnej finančnej kontroly a archivácie účtovných dokladov, a písomností za jednotlivé účtovné obdobia v súlade so skartačným poriadkom
– zabezpečovanie činností a sledovanie čerpania výdavkov vyplývajúcich z platných zmluvných vzťahov,
– vypracovávanie návrhu rozpočtu rozpočtovej kapitoly na príslušný rok,
– zabezpečuje rozpis schválených záväzných úloh, záväzných limitov a záväzných ukazovateľov rozpočtovej kapitoly na vlastné rozpočtové hospodárenie,
– vedenie evidencie všetkých rozpočtových opatrení vykonávaných v rámci rozpočtovej kapitoly, spracovávanie interných rozpočtových opatrení,
– zabezpečovanie agendy domácich a zahraničných pracovných ciest a výkon pokladničnej služby Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti,
– pozícia je kontaktnou osobou pre externého konzultanta v oblasti verejného obstarávania pre Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti,
– riadenie prevádzkovo-technických činností týkajúcich sa nehnuteľností a majetku v správe úradu,
– riadenie archívnych a registratúrnych úloh Úradu

Zamestnanecké výhody, benefity

– atraktívne pracovné prostredie,
– zaujímavá a dynamická práca,
– podieľanie sa na budovaní novovznikajúcej organizácie s vysokým potenciálom v oblasti spoločenskej zodpovednosti,
– úväzok 37,5 h týždenne,
– základná výmera dovolenky 5 týždňov; zamestnancovi, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku a zamestnancovi, ktorý sa trvale stará o dieťa patrí dovolenka v dĺžke 6 týždňov,
– osobnostný rast

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:

– profesijný štruktúrovaný životopis,
– kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
– doklady o získaní dodatočnej kvalifikácie, ak súvisia s danou pozíciou

Výberovým konaním sa overujú schopnosti a odborné znalosti uchádzača. Výberové konanie bude prebiehať formou osobného pohovoru s uchádzačmi , ktorí budú na pohovor pozvaní na základe posúdenia nimi zaslaných dokladov.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

10.12.2021 (ostáva ešte 7 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické zameranie, alebo iné zameranie s požadovanou praxou v odbore

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk – Expert (C2)

Počet rokov praxe

4

Osobnostné predpoklady a zručnosti

· Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa s ekonomickým zameraním spolu s odbornou praxou aspoň 4 roky v činnostiach s rovnakým alebo obdobným charakterom v oblasti štátnej správy.
· V prípade vysokoškolského vzdelania s iným ako ekonomickým zameraním, aspoň 4 roky relevantnej praxe v odbore verejnej správy alebo podnikovej sféry.
· Znalosť účtovnej legislatívy a praxe podmienkou.
· Znalosť štátneho rozpočtovníctva podmienkou.
· Schopnosť orientovať sa v legislatíve štátnej správy podmienkou
· Skúsenosť s riadením tímu výhodou
· Bezúhonnosť.
· Komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, schopnosť pracovať na viacerých úlohách súbežne
· Morálna integrita
· Ovládanie PC.
· Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

Kontakt

Kontaktná osoba: Matej Uhlík
Tel.: +421948935602

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.