Interný oznamovací systém má zmysel len, ak je funkčný. Máme manuál, ako ho zaviesť

  • by

Povinnosť mať vnútorné systémy oznamovania nekalých praktík majú zamestnávatelia na Slovensku už od roku 2015. Pripravili sme manuál pre inštitúcie štátnej a verejnej správy ako si vhodne nastaviť efektívne mechanizmy oznamovania.

Mali by mať určenú zodpovednú osobu, ktorá prijíma a preveruje oznámenia zamestnancov, kanály, cez ktoré tak môžu urobiť a mechanizmy na riadne preverenie podnetov. Oznamovatelia musia byť chránení pred šikanou, zastrašovaním či zverejnením ich identity.

Odporúčania úradu z neho budeme postupne komunikovať aj na našich sociálnych sieťach. Podobný manuál chystáme aj pre súkromný sektor.