Výsledky architektonickej súťaže, budeme moderná inštitúcia nielen zvnútra, ale aj zvonka

  • by

Koncom minulého roka sme vyhlásili architektonickú súťaž na rekonštrukciu nášho sídla. Jeho súčasný stav totiž nespĺňa moderné štandardy bezbariérovej, ekologickej a energeticky úspornej budovy. Zároveň, tak ako pri iných obstarávaniach, sme chceli ísť najtransparentnejšou cestou, preto sme zvolili súťaž návrhov.

V prvom kole sa do súťaže prihlásilo 10 ateliérov, do druhého kola postúpili tri tímy. Autorom víťazného návrhu sú MAPA architekti.

  • Budova bude mať bezbariérový prístup s nástupnou rampou.
  • Použité materiály budú ekologické, ale aj ekonomicky nízko nákladové.
  • Celkový návrh citlivo pracuje s historickým odkazom budovy a nadväzuje na prvorepublikové a bauhausové domy.
  • Architekti navrhujú aj moderné riešenie zelenej strechy, ktorej hlavnou výhodou je ochladzovanie budovy, čo ušetrí náklady na energie a zároveň podporí tvorbu mestskej biodiverzity.

Táto rekonštrukcia je možná vďaka prostriedkom z Plánu obnovy.

Všetky súťažné návrhy a zápisnice z architektonickej súťaže nájdete tu.

riešenie terasy

open-office
schodisko spojené so strechou


recepcia