Logo UOO

  Čo treba vedieť pred podaním oznámenia?

  Chcete oznámiť nekalú praktiku, ale neviete, či ohrozuje verejný záujem? Alebo si nie ste istý, či sa na vás vzťahuje ochrana, ktorú poskytuje náš úrad? Zhrnuli sme najdôležitejšie informácie, ktoré vám dajú odpovede na tieto otázky.

  Ikonka

  O nekalej praktike som sa dozvedel/a pri výkone práce

  Vieme ochrániť len ľudí, ktorí oznámia nekalú praktiku, o ktorej sa dozvedeli pri výkone svojej práce. Nejde teda o neoverené informácie, ktoré sa dozvedeli od iných ľudí a netýkajú sa ich zamestnania.

  Ikonka

  Oznámenie podávam v dobrej viere

  Oznamovateľ nechce nikomu uškodiť, naopak, jeho úmyslom je ochrániť verejný záujem. Informácie, ktoré uvádza v oznámení, teda nie sú klamlivé a oznamovateľ je presvedčený, že vec treba preveriť, lebo došlo k porušeniu zákona.

  Ikonka

  Došlo k ohrozeniu verejného záujmu

  Verejný záujem znamená, že ide o niečo, čo presahuje záujmy jednotlivca. Ak je niečo vo verejnom záujme, má to dopad na viac ako jedného zamestnanca, prípadne na celú našu spoločnosť.

  Komu podať oznámenie

  Interný systém oznamovania

  Každý zamestnávateľ s viac ako 50 zamestnancami (vo verejnej sfére s viac ako 5) musí mať zo zákona nastavený interný systém oznamovania nezákonných činností. To znamená, že v práci máte určené kanály, cez ktoré možno bezpečne podať oznámenie, aj zodpovedného pracovníka, ktorý ho následne preverí.

  Externé systémy oznamovania

  Ak máte ale dôvodné obavy, že by vaše oznámenie nebolo objektívne preverené, vždy sa môžete obrátiť na nás.

   

  Elektronicky: https://formular.oznamovatelia.sk/form/mail
  Poštou/osobne na adrese: Námestie slobody 29, 811 06 Bratislava

   

  Medzi externé kanály patrí aj prokuratúra alebo akýkoľvek správny orgán, ktorého sa váš podnet týka a môže udeliť pokutu.

  Vyplňte náš formulár

  Vyplňte náš dotazník, ktorý vám umožní popísať nezákonnú činnosť, s ktorou ste sa stretli v práci a chcete ju oznámiť. Všetky informácie považujeme za dôverné a neposkytujeme ich žiadnym iným stranám bez vášho súhlasu.

  Máte nejaké otázky? Sme tu pre vás

  Ak sa potrebujete pred podaním oznámenia poradiť o vašej situácii, obráťte sa na nás. Naši právnici vám poskytnú potrebné informácie na našej bezplatnej infolinke:

  0800 221 213

  Časová dostupnosť infolinky:
  Pondelok: 13:00 — 16:00

  Utorok: 9:00 — 12:00

  Streda: 13:00 — 16:00

  Štvrtok: 9:00 — 12:00 

  Oznámenie nám môžete podať aj osobne do podateľne ÚOO

  Pondelok: 8:00 — 12:00
  Streda: 12:00 — 16:00
  Piatok: 8:00 — 12:00

  Tel. číslo podateľne: 0948 935 239