Logo UOO

  Prípad sa netýka ohrozenia verejného záujmu. Kam inam sa môžete obrátiť?

  Trestné činy

  Trestný čin predstavuje najzávažnejšie porušenie zákonom chránených záujmov. Medzi tieto záujmy patria život, zdravie, ľudská dôstojnosť, majetok či štátne zriadenie. Ak máte vedomosť, že sa vo vašom okolí stal trestný čin, teda ste sa o tomto závažnom porušení zákona nedozvedeli pri výkone svojej práce, obráťte sa priamo na políciu alebo prokuratúru. Ak ste sa stali svedkom trestného činu, zavolajte na linku 158.

  Nečinnosť štátnych úradov a prieťahy v konaní

  Pri nečinnosti štátnych orgánov, zbytočných súdnych prieťahoch či napríklad nevyplatení rôznych finančných príspevkov sa môžete obrátiť na Verejného ochrancu práv.

  Zlé pracovné prostredie a zaobchádzanie so zamestnancom

  Ak vám zamestnávateľ neposkytuje podmienky, na ktoré máte nárok na základe pracovných predpisov, vyriešiť to vie Inšpektorát práce. Typicky môžeme spomenúť nedodržiavanie ustanovení Zákonníka práce alebo predpisov o bezpečnosti pri práci.

   

  Ak sa v práci stretávate s diskrimináciou, mobbingom, bossingom či šikanou, vie vám pomôcť Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.V týchto prípadoch sa môžete tiež brániť na základe antidiskriminačného zákona, s čím vám vie pomôcť advokát.

  Súkromný spor

  Ak hľadáte niekoho, kto vás bude zastupovať pred súdom alebo za vás spíše žalobu, vyhľadajte advokáta. Súkromné spory, napríklad susedské či obchodné, nespadajú do našich kompetencií.

  Podnety, ktoré sa týkajú zistení vo vašom kraji či obci

  Každá samospráva – obec či vyšší územný celok má svojho hlavného kontrolóra. Ak ako občan máte vedomosť o nezákonnom alebo nehospodárnom nakladaní s majetkom samosprávy alebo nedodržiavaní zákona zástupcami samospráv smerujte tento podnet na hlavného kontrolóra. Ako príklad je možné uviesť sťažnosti na obec, ak jej zástupcovia, napríklad starostovia či riaditelia škôl, nedodržiavajú predpisy, nehospodárne nakladajú s majetkom alebo sú v konflikte záujmov.