Vzdelávanie

Sme v procese tvorby manuálov interného nahlasovania protispoločenskej činnosti, vzdelávacích modulov v oblasti prevencie korupcie a etických štandardov pre rôzne segmenty. V prípade, že by ste mali záujem o školenia a manuály pre vašu organizáciu, napíšte nám na vzdelavanie@oznamovatelia.sk