Ako fungujú vnútorné systémy oznamovania v štátnej správe

  ilustračná fotografia

  Prečítajte si našu výskumnú správu o funkčnosti vnútorných systémov oznamovania v štátnej správe.

   

  Čo sa v správe dozviete?

  Oznamovatelia sa v demokratických spoločnostiach stávajú čoraz dôležitejšími aktérmi v boji proti korupcii, podvodom a inej nekalej činnosti. V slovenskej legislatíve už od januára 2015 platí povinnosť, aby štátne aj súkromné organizácie vytvorili interný systém oznamovania nekalých praktík pre svojich zamestnancov. Z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky z decembra 2021, vyplynulo, že najvyššia ochota upozorniť na korupciu na Slovensku je práve internými kanálmi priamo u zamestnávateľov. Fungujúce interné systémy oznamovania sú preto dôležitým predpokladom rozvoja kultúry nemlčania na Slovensku. Cieľom tejto výskumnej správy je poskytnúť prehľad o fungovaní interných systémov oznamovania v rámci organizácií štátnej správy a zhodnotiť ich funkčnosť.

   

  Zaujímalo nás nielen naplnenie zákonných povinností, ale aj praktické skúsenosti organizácií a zodpovedných osôb (zodpovedné za vnútorné systémy oznamovania) s vnútorným oznamovaním.

   

  Výskum vychádza z výsledkov dotazníka a  11 kvalitatívnych rozhovorov so zodpovednými osobami. Výsledky poskytujú reprezentatívny prehľad o fungovaní interných systémov oznamovania v rámci štátnej správy na Slovensku.

  Similar articles