Prečo je ochrana oznamovateľov taká dôležitá a akú úlohu v nej zohráva úrad?

    Podľa Toma Devina, ktorý sa zaoberá ochranou oznamovateľov desiatky rokov, je odpoveďou realita, ktorej whistlebloweri po svojom oznámení čelia. Ako hovorí, mnohí odvážni oznamovatelia by si želali, aby korupciu či iné porušovanie zákonov nikdy neodhalili, no ich morálka a osobná integrita im nedovolí mlčať. V tejto situácii, ktorá je pre mnohých z nich úplne nová, však potrebujú „navigátora“, ktorý ich bude viesť tak, aby minimalizovali potenciálne riziká.
    A práve to je jedna z hlavných úloh Úradu na ochranu oznamovateľov. Nechránime oznamovateľov len pred odvetami zamestnávateľov, ale sme pre nich aj partnerom a navigátorom na ich ceste k pravde a spravodlivosti.
    Toma Devina sme pozvali na Slovensko na našu konferenciu o whistleblowingu, jeho prednášku si môžete pozrieť tu:

    Similar articles