Zamestnanci Centra pre deti a rodiny v Trnave sťahujú hromadné výpovede, riaditeľka odstúpila

  Po zásahu štátnych inštitúcií a verejnom tlaku riaditeľka štátneho centra, ktorá presadzovala náboženské praktiky, odstúpila.

   

  Medializovaný prípad Centra pre deti a rodiny v Trnave má pozitívny záver. Okrem toho, že tam bol zrušený duchovný program pre deti, začiatkom augusta odstúpila riaditeľka centra Martina Krchňáková. Tiež 21 zamestnancov postupne sťahuje výpovede, ktoré spoločne podali na protest proti vedeniu a zvláštnym náboženským praktikám v centre.

   

  V trnavskom zariadení bol tlak na to, aby zamestnanci a profesionálni náhradní rodičia vychovávali zverené deti v prísne kresťanskej viere. Niektorým sa do pracovných zmlúv dokonca dostalo ustanovenie, podľa ktorého mali deti angažovane motivovať a plnohodnotne viesť k pravidelným návštevám bohoslužieb a účasti na sviatostiach v rímsko-katolíckom kostole a na iných náboženských aktivitách.

   

  Keď sa nepodvolila, zobrali jej dieťa

  Deti v centre sa museli niekoľkokrát denne spolu s vychovávateľmi modliť predpísané modlitby a zamestnanci mali dávať deťom pred odchodom do školy a pred spaním na čelo krížiky. Podľa vyjadrení zamestnancov mali byť pod matracmi a na pozemku centra umiestňované náboženské amulety a v miestnostiach mala byť svätená voda. Okrem toho, náboženské stretnutia mali neraz prednosť pred vzdelávaním. Vychovávatelia či náhradní rodičia mali nariadené vyzdvihovať deti zo škôl skôr alebo im dať ospravedlnenky, aby sa mohli zúčastňovať na spoločných modlitbách.

   

  Aj deti, ktoré odmietali chodiť do kostola alebo absolvovať spoločné náboženské aktivity, museli byť prítomné a čakať pred kostolom. Odhováranie od kostola alebo ovplyvňovanie ostatných detí bolo považované za porušenie disciplíny a deti, ktoré sa toho dopustili, mali dostať tresty.

   

  Keď sa voči týmto praktikám jedna profesionálna matka ohradila, nebola s ňou predĺžená pracovná zmluva a odobrali jej zo starostlivosti dieťa. A to napriek nedostatku profesionálnych náhradných rodičov a tomu, že u nej podľa vyjadrení zamestnancov CDR dieťa prosperovalo a samé u nej chcelo zostať.

   

  Kňaza uprednostnili pred odborníkom

  Viera mala zohrávať hlavnú rolu aj pri výbere psychológov pre deti, preferovaní mali byť kresťania. V jednom prípade dokonca riaditeľka dala pri psychických problémoch dieťaťa pokyn na návštevu kňaza a odporučila modlenie sa za jeho „oslobodenie od zla“. To malo podľa názoru odborného pracovníka zariadenia spôsobiť zhruba mesačné oneskorenie odborného vyšetrenia. Bol to jeden z dôvodov, prečo podal trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby.

   

  „Takéto praktiky v štátnom zariadení nie sú prípustné. Je rozdiel umožňovať deťom žiť a prejavovať vieru, v ktorej boli vychovávané aj predtým, ako sa dostali do centra, alebo ku ktorej sami inklinujú, a direktívne presadzovať náboženské úkony,” vysvetľuje predsedníčka Úradu na ochranu oznamovateľov Zuzana Dlugošová, prečo sú praktiky v centre problém.

   

  Viacerí zamestnanci tohto zariadenia sa ešte v júli obrátili na ÚOO. A keďže sa úrad nezaoberá len prípadmi korupcie, machinácií pri verejnom obstarávaní a podobne, ale každým porušením zákona, ktoré ohrozuje spoločnosť, okamžite sa začal venovať aj prípadu v trnavskom centre.

   

  Úrad kontaktoval ministerstvo

  Po dôkladnom preštudovaní podkladov a dôkazov poskytol oznamovateľom právne poradenstvo a pomoc so sprostredkovaním tzv. statusu chráneného oznamovateľa. Predsedníčka ÚOO Zuzana Dlugošová požiadala aj o stretnutie ministerku práce, sociálnych vecí a rodiny Soňu Gaborčákovú, ktorá promptne zareagovala a prisľúbila, že sa bude prípadom zaoberať. V súčasnosti v centre prebieha inšpekcia ministerstva.

   

  Vďaka medializácii prípadu v TV Markíza dostali udalosti rýchly spád. Príkazom Generálnej prokuratúry SR bol duchovný program centra s okamžitou platnosťou zrušený. Prípadom sa ďalej zaoberá Krajské policajné riaditeľstvo v Trnave. Pozitívne sú aj informácie od profesionálnej matky, že jej bolo vrátené do starostlivosti dieťa, o ktoré prišla po tom, ako vyjadrila nesúhlas s praktikami v centre.

   

  „Tento prípad je príkladom toho, že aktívna spolupráca štátnych inštitúcií môže viesť k rýchlemu vyriešeniu prípadu a efektívnej ochrane tých, ktorí to potrebujú. Bez odvahy zamestnancov, ktorí upozornili na zvláštne praktiky v centre a spoločne sa zasadili za zmenu, by to však nebolo možné,“ dodala Zuzana Dlugošová.

  Similar articles