Korupcia a podvádzanie očami stredoškolákov

    Korupcia a podvádzanie očami stredoškolákov

    V rôznych odborných kruhoch na Slovensku sa už niekoľko rokov poukazuje na problémové oblasti, ktoré sa týkajú sveta mladých ľudí. Napríklad, ako zvýšiť ich ochotu a zapojenie do spoločenského diania. Ďalším závažným problémom je absencia jasného odsúdenia skratiek, ktoré vedú k neférovým úspechom v štúdiu aj v práci. Do tretice trápi našu spoločnosť vnímanie korupcie.


    Rozhodli sme sa preto spraviť medzi stredoškolákmi prieskum, ako sa oni samotní stavajú k týmto problémovým oblastiam. Výsledky naznačujú, že väčšina tínedžerov pristupuje k pochopeniu čestnosti s istými etickými kompromismi. Hoci mnohí korupčné správanie nepovažujú za správne, je medzi nimi mnoho takých, ktorí stoja niekde v šedej zóne.

    Viac sa dočítate v našej výskumnej správe.

    Similar articles