Logo UOO

    Aktivity úradu – prehľad za rok 2022

    Píšťalka

    Rok 2022 bol prvým plným rokom fungovania úradu, čo sa prejavilo aj zvýšením počtu prijatých oznámení a riešených prípadov.Úrad aktívnejšie vstupoval do formovania oznamovateľskej infraštruktúry, teda poskytoval pomocnú roku pri nastavovaní a sfunkčnení vnútorných systémov oznamovania v organizáciách.

    Podobné články