Logo UOO

  Naše činnosti

  Hlavným poslaním nášho úradu je ochrana oznamovateľov, tzv. whistleblowerov, ktorí chcú oznámiť nekalú praktiku, s ktorou sa stretli pri svojej práci. Môže ísť o korupciu, podvod, či iný trestný čin alebo správny delikt. Okrem podpory a konzultácie vieme: 

  whistleblower

  Ochrana oznamovateľov

  Zabrániť výpovedi

  Oznamovatelia môžu pri oznámení o porušení zákona požiadať prokurátora alebo správny orgán o ochranu, tzv. status chráneného oznamovateľa. V praxi to znamená, že zamestnávateľ nemôže voči zamestnancovi v tomto postavením nijako uškodiť.

  Ak by chcel dať napríklad oznamovateľovi výpoveď, musí náš úrad požiadať o súhlas a dokázať, že to nijako nesúvisí s jeho oznámením. To isté platí aj pri iných negatívnych pracovnoprávnych úkonoch. 

  Pozastaviť výpoveď

  Niekedy sa stane, že oznamovateľ nevie, že môže požiadať o ochranu a za svoje oznámenie už pyká. Aj v takom prípade, ak mu už napríklad beží výpoveď (do 15 dní), vieme zakročiť a pozastaviť ju na 30 dní. Oznamovateľ tak získa čas, aby sa mohol obrátiť na súd a svoju výpoveď zvrátiť.

  Ochrániť identitu

  V najzávažnejších prípadoch, kedy je dôležité chrániť identitu oznamovateľov, podávame za nich trestné oznámenia.

  Čo treba vedieť pred podaním oznámenia?

  Chápeme, že oznamovatelia môžu byť pod veľkým tlakom a stresom, často nevedia, na koho sa obrátiť alebo ako postupovať. Vytvorili sme preto jednoduchý návod. Najprv vám pomôžeme zistiť, či sa váš podnet týka ohrozenia verejného záujmu a či vám vie náš úrad pomôcť, prípadne vás nasmerujeme na správnu organizáciu či orgán.

  Legislatíva a metodika

  Úrad na ochranu oznamovateľov bol zriadený zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Pravidelne sa však stretávame s praktickými otázkami k výkladu zákona, preto vypracúvame a publikujeme doplňujúce, vysvetľujúce materiály.

  Interné systémy oznamovania

  Každý zamestnávateľ v súkromnej sfére, ktorý zamestnáva viac ako 50 zamestnancov, musí mať vnútorný systém oznamovania nezákonných činností. Pre verejný sektor to platí od piatich zamestnancov. Ak neviete, ako interné mechanizmy nastaviť tak, aby boli funkčné a efektívne, prečítajú si manuály, ktoré sme pre vás vypracovali.

   

  Vzdelávanie

  Poskytujeme školenia o vnútorných oznamovacích systémoch a preverovaní oznámení tzv. zodpovedným osobám, ktoré majú u zamestnávateľa na starosti túto agendu. Keďže je naším poslaním aj posilňovanie a presadzovanie prevencie korupcie, protikorupčnej kultúry, etiky a verejnej integrity, ak máme kapacity, robíme tiež prednášky pre zamestnancov a širšiu verejnosť.

   

  Ak máte záujem o vzdelávanie či prednášku, môžete nás kontaktovať.

  Publikácie