Logo UOO

  O nás

  Sme nezávislá inštitúcia s celoštátnou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave. Naším poslaním je chrániť tzv. whistleblowerov, ktorí oznámili nekalú praktiku, o ktorej sa dozvedeli pri výkone svojej práce.

  Nemlčať je zlato

  Oznamovatelia môžu čeliť šikane, výpovedi či inému negatívnemu správaniu zo strany zamestnávateľa, nadriadeného alebo dokonca kolegov. Náš úrad je tu na to, aby zastavil takéto praktiky a podporil odvážnych a zodpovedných pracovníkov.

  Oznamovateľov chráni zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorým bol aj zriadený náš úrad. Súčasnou predsedníčkou ÚOO je Zuzana Dlugošová.

  Čo je protispoločenská činnosť?

  Do protispoločenskej činnosti zákon zaraďuje všetky trestné činy, priestupky či správne delikty, primárne konanie, ktoré má negatívny dopad na spoločnosť. Našou misiou je chrániť verejný záujem, preto sa zameriavame na oznámenia, ktoré presahujú záujmy jednotlivca.

  Napríklad, ak výrobca zámerne klame svojich zákazníkov o zložení produktu, lebo je zdraviu škodlivý, ide o ohrozenie verejného záujmu. Predaj nebezpečného produktu totiž môže mať vážny dopad na širokú skupinu ľudí.

   

  Oznamovanie protispoločenskej činnosti je prínosné pre nás všetkých. Pomáha zamedziť plytvaniu verejných zdrojov a v istých prípadoch dokonca aj zachrániť životy.

  Tím

  Zuzana Dlugošová
  predsedníčka

  Matej Uhlík
  podpredseda

  Kontakty

  Pre oznamovateľov

  Využite možnosť poradiť sa s našimi právnikmi na bezplatnej infolinke

   

  Časová dostupnosť infolinky:
  Pondelok: 13:00 — 16:00

  Utorok: 9:00 — 12:00

  Streda: 13:00 — 16:00

  Štvrtok: 9:00 — 12:00

  0800 221 213

  Oznámenie možno urobiť:

  Elektronicky: https://formular.oznamovatelia.sk/form/mail

  Poštou/osobne na adrese: Námestie slobody 29, 811 06 Bratislava

  Pre médiá

  Mária Hunková

  Odbor prevencie a komunikácie
  [email protected]

  +421 948 935 469

  Všeobecné kontakty

  Sekretariát

  +421 948 935 166
  [email protected]

  Podateľňa
  Pondelok: 8:00 — 12:00
  Streda: 12:00 — 16:00
  Piatok: 8:00 — 12:00

  +421 948 935 239

  IČO: 53621948

  DIČ: 2121473541

  Žiadosti o sprístupnenie informácií, ochrane osobných údajov, petície a sťažnosti

  Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, žiadosti o ochrane osobných údajov,
  petície o petičnom práve a sťažnosti možno okrem osobného a poštového doručenia a okrem doručovania prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy zaslať cez e-mail, prípadne sa na nás obrátiť telefonicky.

   

  [email protected]
  +421 947 924 221

  Chcete podať oznámenie?

  Prečítajte si viac o tom, ako tento proces funguje a vyplňte náš online formulár. 

  Kde nás nájdete

  Úrad na ochranu oznamovateľov

  Námestie slobody 29

  811 06 Bratislava

  Naša dočasná nová adresa:

  Úrad na ochranu oznamovateľov
  Jozefská 1
  811 06 Bratislava

  +421 948 935 166
  [email protected]