Logo UOO

    Aktivity úradu – prehľad za rok 2023

    V druhom plnom roku fungovania úradu výrazne narástol počet ľudí, ktorí sa naň obrátili cez rôzne kanály – elektronický formulár, infolinku, osobne či poštou. Rovnako vzrástol – viac ako dvojnásobne – počet riešených prípadov, ktoré boli v pôsobnosti ÚOO. Tieto prípady v sebe zahŕňajú oznámenia o nezákonnej činnosti, poradenstvo oznamovateľom či právnickým osobám, konania súvisiace s ochranou oznamovateľov, expertnú činnosť, kontrolnú činnosť a iné.

    Podobné články