Logo UOO

  Budeme intenzívnejšie spolupracovať s hlavnými kontrolórmi

  Hlavní kontrolóri majú na starosti nielen kontrolu hospodárenia a činností obecného či mestského úradu a ich organizácií, ale sú aj tzv. zodpovednými osobami podľa zákona o ochrane oznamovateľov. To znamená, že v obciach, samosprávach a nimi zriadených organizáciách majú na starosti prijímanie a preverovanie oznámení o nekalých praktikách na pracovisku.

  Prirodzene sú preto našimi partnermi, s ktorými musíme a chceme spolupracovať. A práve dnes sme túto spoluprácu spečatili aj oficiálne. Naša predsedníčka Zuzana Dlugošová a prezident Združenia hlavných kontrolórov Jozef Filipko podpísali Memorandum o spolupráci.

  Spolupráca bude spočívať najmä v poskytovaní vzdelávania, príprave metodiky pre hlavných kontrolórov a intenzívnejšej výmene informácií. Už 13. júna organizujeme v Trenčíne v spolupráci so združením školenie pre kontrolórov, ďalšie bude na jeseň na východnom Slovensku. Ak máte záujem sa vzdelávania zúčastniť, kontaktujte ZHK.

  Veríme, že naša spolupráca bude viesť k lepšiemu porozumeniu ochrany oznamovateľov v samosprávach.

  Podobné články