Logo UOO

  Chcete nám oznámiť nekalú vec anonymne? Môžete, ale je potrebné dodržať tri zásady

  Keď príde reč na anonymné oznamovanie korupcie a iných nekalých praktík, názory sa často líšia. Aj medzi tými, ktorí ich majú preverovať. My na Úrade na ochranu oznamovateľov máme k anonymným podaniam jednoznačný postoj – neriešiť ich je premárnená príležitosť.

  Môžu byť totiž dobrým zdrojom informácií pre odhalenie trestnej či inej nezákonnej činnosti. Máme s tým pritom praktickú skúsenosť. Na základe podnetu, ktorý nám bol doručený anonymne, sme v našom mene mohli podať trestné oznámenie a neskôr prokuratúra obvinila viaceré osoby za prijímanie úplatku ako aj podplácanie.
  Vítame preto anonymné oznámenia a náš májový prieskum ukazuje, že aj verejnosť. Až pre 53 % respondentov je anonymita zásadným faktorom, aby vôbec o nahlásení nejakej nekalosti uvažovali. Máme nástroj, ktorý im to umožňuje urobiť – šifrovaný, teda bezpečný online formulár na našom webe. Len minulý rok sme prostredníctvom neho dostali 13 relevantných anonymných oznámení.
  Limity anonymných oznámení

  Samozrejme, anonymné oznamovanie má svoje limity. No zväčša v prípade, kedy sa neurobí správne. Napríklad vlani sme museli odložiť dva prípady, lebo s nami oznamovatelia nekomunikovali.

  Na druhej strane, mali sme aj prípad, kedy naša aktívna práca presvedčila anonymné oznamovateľa, aby nám sám odhalil identitu. Sú aj situácie, kedy my identitu oznamovateľa od začiatku poznáme, ale pred ostatnými orgánmi si praje zostať utajený. Vtedy podáva trestné oznámenie úrad vo svojom mene.

  Ako teda podať oznámenie anonymne tak, aby sa s ním dalo pracovať.

  Ako nám anonymne nahlásiť nekalú praktiku, aby sa prešetrila

  Prvou zásadou je, aby ste nám spolu s oznámením poslali čo najviac relevantných podkladov, ktoré môžu podložiť vaše tvrdenia. Úrad sa totiž nezaoberá oznámeniami, ktorých zdrojom sú chodbové reči. Pracovať vieme s podozreniami, ktoré majú nejaký hmatateľný základ. Dôkazy, ktoré ich môžu podporiť sú napríklad konkrétne dokumenty, zmluvy, mailová či sms komunikácia a podobne.

  Ďalej je dôležité, aby ste na seba nechali nejaký kontakt, cez ktorý sa s vami vieme v prípade potreby spojiť. Stačí anonymizovaná e-mailová adresa. Môže sa totiž stať, že pre riadne preverenie vášho oznámenia budú naši právnici potrebovať doplniť nejaké informácie alebo podklady, a preto je pre nás bezpečný kontakt na oznamovateľa dôležitý.

  S tým súvisí aj posledná dôležitá zásada – zostaňte s nami v kontakte. Pravidelne si kontrolujte e-mailovú schránku a spolupracujte s nami pri vyriešení vášho oznámenia. Veríme, že ak ste sa na nás obrátili, chcete, aby sme daný prípad dotiahli do úspešného konca. Ak nám nepomôžete doplniť mozaiku, keď to bude potrebné, môže sa stať, že nebudeme vedieť s vašim oznámením ďalej pohnúť.

  Chcete nám oznámiť porušovanie zákonov? Urobte tak cez náš zabezpečený formulár.

  Podobné články