Chránime identitu oznamovateľa

Stretávame sa s prípadmi, kedy sa oznamovatelia boja podať oznámenie o nekalej praktike vo svojom mene. Dôvodom je strach z prípadnej výpovede či šikany zo strany zamestnávateľa, čo je pochopiteľné.

Ak nás oznamovateľ požiada, aby jeho meno nefigurovalo v oznámení, rešpektujeme to a chránime jeho identitu. Ako vtedy vieme prípad posunúť ďalej?

Náš úrad vie namiesto oznamovateľa:

  • podať trestné oznámenie,
  • obrátiť sa na všetky správne orgány.

Všetky podklady, ktoré posúvame ďalej, sú anonymizované.

Sme prostredníkom medzi oznamovateľom a orgánmi či úradmi, ktoré si vyžiadajú doplňujúce informácie.

Svoju rolu pri ochrane oznamovateľov v každom prípade berieme veľmi vážne a ich bezpečie je pre nás prvoradé.

Podobné články