Logo UOO

    Čo znamená rozhodnutie krajského súdu v prípade chránených policajtov

    Krajský súd v Bratislave potvrdil rozhodnutie prvostupňového súdu, že v daných prípadoch nemôže o neodkladnom opatrení rozhodovať civilný súd. Teda o tom, či ministerstvo vnútra postupovalo a rozhodlo zákonne, môže rozhodovať jedine správny súd.

    Hoci to mnohé médiá interpretovali opačne, súd sa vôbec nevyjadroval k tomu, či ministerstvo vnútra postupovalo v súlade so zákonom, keď bez predchádzajúceho súhlasu Úradu na ochranu oznamovateľov dočasne postavilo policajtov mimo službu.

    Podobné články