Logo UOO

  Poskytli sme ochranu prvému oznamovateľovi

  Pozadie

  Za prvý mesiac fungovania úradu sa na nás obrátilo 60 ľudí, z ktorých väčšina chcela upozorniť na nekalé praktiky vo svojom okolí a zároveň potrebovali radu. Medzi nimi bola aj učiteľka zo západného Slovenska, ktorá poukázala na to, ako sa na jej škole nezákonne opakovane predlžujú pracovné zmluvy na dobu určitú.  

  Pozastavili sme účinnosť napomenutia  

  Krátko na to, ako o tom informovala inšpektorát práce, ju vedenie školy písomne napomenulo za porušovanie pracovnej disciplíny. Keďže zamestnávateľ dostatočne nepreukázal, že to nebolo v súvislosti s podaním oznámenia, náš úrad pozastavil účinnosť napomenutia. Jedným z dôsledkov totiž mohla byť prípadná strata zamestnania pri opakovanom napomenutí. 

  Prípad učiteľky je jedným z ďalších trinástich prípadov, ktorými sme sa v septembri zaoberali a odvtedy, samozrejme, naši právnici priebežne prijali a skúmajú aj ďalšie oznámenia. 

  Prvý mesiac činnosti obrázok

  Ako sa stať whistleblowerom (oznamovateľom)?  

  Ak ste sa stali pri výkone práce svedkom nekalej činnosti, ktorá ohrozuje verejný záujem, alebo je priestupkom a nechcete to nechať tak, stávate sa oznamovateľom. Vďaka vášmu odhodlaniu môže spoločnosť veľa získať. V procese, ktorý môže nasledovať, vám vieme pomôcť.  

  V každej jeho fáze vám poskytneme podporu. Každý prípad oznámenia je iný a vyžaduje iné postupy. Na úrade máme preto tím právnikov, ktorí sa pozorne a citlivo venujú jednotlivým prípadom.  

  V prípade, že sa rozhodnete oznámiť trestný čin korupcie, machinácie pri verejnom obstarávaní, zneužitie právomocí verejného činiteľa, alebo priestupky či iné správne delikty, máte právo na ochranu.  

  Podnet môžete podať v rámci ktorejkoľvek pracovnej oblasti, dôležité je, aby ste mali k dispozícii  pravdivé a podložené informácie.  

  Ak ste sa aj vy stretli pri svojej práci s nezákonnou činnosťou, a potrebujete pomôcť s jej oznámením, kontaktujte nás cez formulár na webe alebo telefonicky na bezplatnej linke 0800 221 213 (utorok -štvrtok, 9:00 – 12:00). 

  Podobné články