Logo UOO

  Scheu: aktívni občania sú základom demokracie a právneho štátu

  Žijeme vo svete, ktorého súčasťou je, bohužiaľ, aj porušovanie zákonov. Časť vieme zachytiť a napraviť prostredníctvom inštitúcií, ktoré sú na to určené, no je mnoho situácií, kde hrajú zásadnú rolu „obyčajní“ ľudia – oznamovatelia, ktorí na neprávosť upozornia.
  Nie je to často ľahký boj a ich cesta býva dlhá a niekedy aj plná právnych sporov. Ako však hovorí aj profesor Harald Christian Sheu, whistlebloweri sú nevyhnutným predpokladom fungovania demokracie a právneho štátu a to práve tým, že sa domáhajú dodržiavania pravidiel v konflikte s tými, ktorí ich porušujú.
  Sheu je profesorom na Univerzite Karlovej v Prahe a v decembri vystúpil aj na našej konferencii. Jeho príspevok o štandardoch ochrany oznamovateľov podľa smernice a rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva bol účastníkmi ohodnotený ako jeden z najlepších.
  Ak vás zaujímajú jeho postrehy, dostupný je už aj na našom Youtube:

  Podobné články