Logo UOO

  Som oznamovateľ – ako sa správať a čoho sa vyvarovať

  Ak ste podali oznámenie o nekalej činnosti, v prvom rade – ďakujeme, že nemlčíte, keď dochádza k nezákonnému konaniu. Ak ste sa obrátili na náš úrad, budeme vás sprevádzať celým procesom a chrániť vás pred prípadnými odvetnými opatreniami zo strany zamestnávateľa. Aby bolo riešenie vášho oznámenia čo najefektívnejšie, je tu niekoľko zásad, ktoré odporúčame dodržať každému oznamovateľovi.

  Chránený neznamená zabetónovaný

  Ak ste podali oznámenie, ktoré bolo vyhodnotené ako kvalifikované, prokuratúra alebo správny orgán vám môžu udeliť status chráneného oznamovateľa. Znamená to, že vás náš úrad môže preventívne chrániť pred výpoveďou alebo iným negatívnym úkonom od vášho zamestnávateľa, ktorý by mohol urobiť v rámci odvety za vaše oznámenie. Neznamená to však, že ste na svojom pracovisku úplne nedotknuteľný. Aj počas tohto obdobia si musíte plniť všetky svoje pracovné povinnosti. Ak by mal totiž váš zamestnávateľ na výpoveď iný, objektívny dôvod, zabrániť mu v nej nemôžeme.

  Podaním to nekončí

  Zostaňte v kontakte s inštitúciou, ktorej ste podali oznámenie. Či už je to zodpovedná osoba vo vašej firme, prokuratúra, správny orgán alebo náš úrad. Častokrát potrebujeme od oznamovateľov upresniť informácie alebo doplniť dôkazy, aby sme s ním mohli ďalej pracovať a dotiahnuť ho do úspešného konca. Platí to aj v prípade, ak ste oznámenie podali anonymne.

  Dajte nám vedieť o všetkých zmenách súvisiacich s vaším podaním. Najmä ak si všimnete, že zamestnávateľ podniká kroky, ktoré by mohli zmariť prešetrenie vášho oznámenia kompetentnými orgánmi.

  Ak zamestnávateľ voči vám zmenil správanie, bráni vám plniť si vaše pracovné úlohy, podnikol nejaké odvetné opatrenia, alebo máte pocit, že sa k tomu schyľuje, aj o tom nás okamžite informujte. Aj v prípade, ak nemáte status chráneného oznamovateľa, vieme vám zabezpečiť ochranu pred výpoveďou alebo iným odvetným opatrením zo strany zamestnávateľa, ak nám o nich dáte vedieť včas. Požiadať o pozastavenie pracovnoprávneho úkonu, akým je napríklad výpoveď, môžete do 15 dní od momentu, keď ste sa o nich dozvedeli. Neskôr už, žiaľ, nie sme proti výpovedi oprávnení konať.

  Komunikujte bezpečne

  Na komunikáciu s naším úradom, alebo orgánmi, ktoré vaše oznámenie budú vyšetrovať, odporúčame použiť súkromný telefón alebo počítač a tiež súkromný e-mailový účet. Vyhnite sa používaniu pracovných, tie môžu byť kontrolované zamestnávateľom.

  Ak posielate dokumenty poštou, odporúčame posielať ich doporučene, s potvrdením o podaní zásielky. Môžete použiť aj systém dvoch obálok – vaše oznámenie a dokumenty s ním súvisiace uzavrite do obálky s nápisom „oznámenie o nezákonnej činnosti“. Túto obálku vložte do ďalšej obálky, na ktorú napíšte adresu inštitúcie, ktorej ju adresujete. Tento spôsob je vhodný napríklad keď oznámenie adresujete interne v rámci vašej organizácie, osobne zodpovednej za preverovanie oznámení. Takto zabezpečíte, že dôverné informácie vo vašom oznámení sa dostanú len k osobám určeným na ich spracovanie. Nikdy neposielajte originály dokumentov, iba kópie.

  Vyhýbajte sa šíreniu rečí a konfliktom

  Oznamovateľom vždy dôrazne odporúčame zachovávať mlčanlivosť. Nerozprávajte zbytočne o podrobnostiach vášho oznámenia pred kolegami, pretože únik informácií môže vašu situáciu skomplikovať. Dôkladnou ochranou vlastnej identity znížite možnosť odvetných opatrení. Aj keď pravdepodobne cítite potrebu podeliť sa o svoje zistenia s kolegami, najrozumnejšie je nechať si tieto informácie pre seba.

  A na záver, nerobte unáhlené závery, neobviňujete konkrétne osoby a nesnažte sa špekulovať o ich motívoch. Oznámenie sa nemusí stretnúť s pochopením vášho zamestnávateľa alebo kolegov, snažte sa ale vyhnúť akýmkoľvek konfliktom. Neberte spravodlivosť do vlastných rúk a nikoho nekonfrontujte. Môžete tak zmariť riadne prešetrenie vašich podozrení.

  Podobné články