Logo UOO

  Správa GRECO: Urobili sa pozitívne kroky v ochrane oznamovateľov, no stále je čo zlepšovať

  Skupina štátov proti korupcii (GRECO) zverejnila svoju druhú správu, v ktorej priebežne hodnotí, ako Slovensko prijíma opatrenia v oblasti prevencie korupcie v ústredných orgánoch štátnej správy a v polícii. Jedným z mála opatrení, ktoré sa podľa nej podarilo aspoň čiastočne naplniť, je oblasť ochrany oznamovateľov.
  GRECO ešte v roku 2019 odporučilo Slovensku zabezpečiť pravidelné vzdelávanie policajtov o opatreniach na ochranu oznamovateľov nezákonnej činnosti. Teraz vo svojej správe spomína pozitívny vývoj v tejto oblasti. Na splnení úlohy má čiastočne zásluhu aj náš úrad, keďže sme v minulosti robili osvetové prednášky aj na policajných akadémiách.

  Druhým odporúčaním bolo zlepšiť účinnosť ochrany oznamovateľov z radov polície, najmä pokiaľ ide o zabezpečenie nezávislosti a autonómie orgánu vybavujúceho oznámenia policajtov, keďže terajší Úrad inšpekčnej služby tieto kritériá nespĺňa.

  Nedostatky máme aj v ďalších oblastiach. GRECO otvorene hovorí, že je potrebné prijať „rázne opatrenia“ pokiaľ ide o pravidelné kontroly integrity, obmedzení funkcionárov po skončení pracovného pomeru, posilnení systému kontroly majetkových priznaní a tiež nastavení pravidiel lobingu.

  Podobné články