Logo UOO

  Oznámiť alebo mlčať? Poznáme faktory, ktoré vplývajú na rozhodovanie ľudí

  ilustračná fotografia
  Oznámiť nekalú praktiku alebo mlčať? Poznáme faktory, ktoré vplývajú na rozhodovanie ľudí

  Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že deklarovaná ochota oznamovať nekalé praktiky je na Slovensku relatívne vysoká, ale napriek tomu prax oznamovania stále významne zaostáva. Cieľom výskumu našich analytikov bolo pochopiť, aké faktory zvyšujú a aké naopak znižujú ochotu slovenských zamestnancov a zamestnankýň oznamovať nimi spozorovanú protizákonnú činnosť.

   

  Vyplynulo z neho, že individuálne charakteristiky potenciálnych oznamovateľov nezohrávajú pri tomto rozhodovaní zásadnú rolu. Väčší vplyv majú situačné charakteristiky (organizačná kultúra, prípadne závažnosť identifikovaného porušenia) a environmentálne faktory (možnosti právnej podpory a ochrany oznamovateľov). Dôležitá je taktiež vzťahová rovina, ktorá ovplyvňuje ich socio-ekonomické postavenie, psychosociálnu pohodu, ale aj dôveru v ich organizáciu a inštitúcie ako také.

   

  Viac sa dočítate vo výskumnej správe.

  Podobné články