Logo UOO

  Za prvý rok sa na úrad obrátilo 300 ľudí, beží desať trestných konaní

  ilustračná fotografia

  Je to už rok, čo Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) začal oficiálne fungovať a poskytovať svoje služby verejnosti. Za toto obdobie sa naň obrátilo 300 ľudí, ktorí sa chceli poradiť o svojom prípade alebo oznámiť skutky, ktoré považovali za trestné. Úrad teraz k výročiu svojho fungovania spúšťa kampaň, ktorá ľudí povzbudí, aby sa nebáli korupciu nahlásiť.


  Na Úrad na ochranu oznamovateľov sa počas prvého roka obrátilo so žiadosťou o pomoc či radu 300 ľudí. Tím právnikov úradu sa z toho intenzívne venoval 95 podnetom. Okrem ochrany oznamovateľov išlo aj o právne poradenstvo a účasť v trestných či súdnych konaniach. 


  „V akej spoločnosti budeme žiť, závisí aj od toho, ako sa v kritických chvíľach zachováme. Ďakujem preto všetkým oznamovateľom, ktorí sa postavili za správnu vec,“ hovorí predsedníčka ÚOO Zuzana Dlugošová. 


  Za rok existencie úradu pribudlo 17 chránených oznamovateľov. To sú zamestnanci, ktorí podali kvalifikované oznámenie o podozrení z porušenia zákona a následne im prokurátor alebo správny orgán udelili tento status. V praxi to znamená, že napríklad na výpoveď, preradenie zamestnanca alebo zníženie jeho platu musí mať zamestnávateľ súhlas úradu.


  Hlavná ekonómka vďaka úradu nedostala výpoveď


  V prípadoch oznamovateľov ÚOO momentálne beží desať trestných konaní. Jedným z nich je aj prípad Márie Koránovej, ktorá pracovala ako hlavná ekonómka v Záchrannej službe Košice a od prokuratúry má daný status chráneného oznamovateľa.


  Pani Koránová oznámila polícii podozrenia, ktoré sa týkali ekonomickej trestnej činnosti. Vzápätí jej bolo zrušené pracovné miesto “z organizačných dôvodov”. Po doručení výpovede sa obrátila so žiadosťou na novovzniknutý ÚOO, ktorý po dôkladnom naštudovaní jej prípadu výpoveď úspešne pozastavil. 


  „Tento boj nie je márny. Nezostala som v tom sama, našťastie existujú úrady ako ÚOO, organizácie, právnici a ďalší ľudia pripravení chrániť verejný záujem a práva oznamovateľov. V Úrade na ochranu oznamovateľov som sa stretla s vysoko profesionálnym, odborným aj ľudským prístupom, čo si veľmi vážim,“ hovorí pani Koránová.


  Aj vďaka ochrane, ktorú úrad pani Koránovej poskytol, je stále zamestnaná a aj keď jej zamestnávateľ neprideľuje prácu, dostáva plnú mzdu. Zároveň čaká na rozhodnutie súdu vo veci určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru, ako aj na vyšetrenie podozrení oznámených polícii. Aj tu ju úrad podporuje a prepája jednotlivé štátne orgány, ktoré môžu pomôcť k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu prešetreniu závažných podozrení. 


  Posledný rok nebol len o trestných konaniach


  Ochrana oznamovateľov spočíva aj v prevencii prípadov. Úrad preto zmapoval ako zamestnávatelia vo verejnej sfére dodržiavajú zákon v oblasti interných systémov oznamovania a predložil o tom správu vláde. 


  „Pripravili sme tiež manuál pre zamestnávateľov o tom, ako si dobre nastaviť interné systémy oznamovania. Tým, ktorí majú záujem, asistujeme pri nastavení alebo zefektívnení existujúcich vnútorných oznamovacích mechanizmov,“ vysvetľuje Zuzana Dlugošová.


  Úrad okrem toho školí zamestnancov aj širšiu verejnosť o tom, prečo je dôležité oznamovať korupciu a podvody, s ktorými sa stretnú v práci, ako to urobiť bezpečne a ako im v tom vedia pomôcť. Doteraz vyškolili vyše tisíc osôb.


  Nemlčať je zlato


  „Našou ambíciou je, aby čo najviac ľudí vedelo o úrade a ochrane a podpore, ktorú im vieme poskytnúť. Spúšťame preto komunikačnú kampaň financovanú z Plánu obnovy a odolnosti SR. Postavili sme ju na známom slovenskom prísloví, že mlčať je zlato. Ak však ide o podvody a korupciu, platí pravý opak, a to, že nemlčať je zlato“, hovorí Zuzana Dlugošová.  


  Na pomoc si zobrali symbol ticha a mlčania – mímov. Tí sú ústrednou témou televízneho spotu a vo štvrtok 8. septembra ich možno stretnúť aj osobne v uliciach Bratislavy, kde budú na rôznych miestach vystupovať a informovať ľudí o existencii úradu. Do kampane sa zapojil aj legendárny slovenský mím Milan Sládek, ktorý pre úrad pripravil video a nahovoril rozhlasový spot.


  Úrad v rámci kampane organizuje aj protikorupčné koncerty v Bratislave a Žiline, kde vystúpi Jana Kirschner s kapelou. Okrem toho v Bratislave a v Košiciach v októbri pripravujú diskusie o dôsledkoch korupcie na Slovensku.


  Úrad na ochranu oznamovateľov dnes zverejnil aj prvú epizódu podcastu Neumlčaní, ktorý prináša rozhovory so slovenskými whistleblowermi. Teda s ľuďmi, ktorí odhalili vo svojej práci korupciu či iné porušovanie zákonov a tým, že to oznámili, sa postavili za správnu vec.

  Podobné články