Logo UOO

  Zúčastnili sme sa stretnutia členov európskej siete protikorupčných orgánov vo Valencii

  Ochrana oznamovateľov je jeden z najúčinnejších mechanizmov na boj s korupciou. Zhoduje sa na tom 33 protikorupčných orgánov z 24 európskych krajín združených v sieti „Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities“ (NEIWA), ktorej súčasťou je aj náš úrad.
  Na svojom 9. zhromaždení, ktoré sa konalo 18.-19. apríla vo Valencii, prijali deklaráciu, ktorá zdôrazňuje význam ochrany oznamovateľov a odsudzuje akúkoľvek formu oslabovania nezávislosti a efektívnosti orgánov na oznamovanie korupcie. Zdôrazňuje tiež dôležitosť posilnenia spolupráce všetkých subjektov zapojených do oznamovania a boja proti korupcii, ako sú polícia, prokuratúra a súdnictvo, vrátane občianskej spoločnosti.
  Na zasadnutie siete NEIWA, ktorej podpredsedníčkou je Zuzana Dlugošová, predsedníčka nášho úradu, bol pozvaný aj generálny riaditeľ Európskej komisie pre spravodlivosť Paul Hafellner.
  Pozrite si video z 9. zhromaždenia členov NEIWA.

  Podobné články