Logo UOO
  Nemlčať je zlato

  Stretli ste sa v práci s korupciou, podvodom či inou nekalou praktikou a neviete čo s tým? Nemusíte byť na to sami. Náš úrad vám pomôže.

  Kto sme?

  Sme nezávislá inštitúcia s celoštátnou pôsobnosťou, ktorá chráni práva oznamovateľov, tzv. whistleblowerov. Máme jedinečnú kompetenciu zasiahnuť, ak zamestnávateľ prepustí alebo sa inak pomstí zamestnancovi, ktorý oznámil niečo nezákonné. Zaoberáme sa najmä prípadmi, ktoré ohrozujú verejný záujem.

  Ako vás ochránime?

  01

  Postavenie chráneného oznamovateľa

  Oznamovateľovi vieme sprostredkovať ochranu, tzv. status chráneného oznamovateľa. Nemusí sa tak následne obávať účelového prepustenia z práce či iného neprimeraného zákroku zo strany zamestnávateľa. Každý negatívny pracovnoprávny úkon v takomto prípade totiž musí schváliť náš úrad.

  02

  Pozastavenie účinnosti výpovede

  Beží vám už výpoveď, ktorú ste dostali, lebo ste sa rozhodli nemlčať? Vieme ju pozastaviť na 30 dní, počas ktorých sa môžete obrátiť na súd, aby výpoveď preskúmal.  

  03

  Ochrana pred odhalením identity

  V najzávažnejších prípadoch, kedy je dôležité chrániť identitu oznamovateľov, podávame za nich trestné oznámenia. Trestné oznámenie za vás môžeme podať len v prípade, že ste sa o oznamovaných skutočnostiach dozvedeli v súvislosti s pracovnoprávnym alebo iným obdobným vzťahom.

  Aktuality