Data and analysis

    2023

    Funkčnosť vnútorných systémov oznamovania v štátnej správe (výskumná správa) [.pdf, 656 kB]

    Factsheet – prehľad za rok 2023 [.pdf, 262 kB]