Data and analysis

    2023

    Funkčnosť vnútorných systémov oznamovania v štátnej správe (výskumná správa) [.pdf, 656 kB]