Logo UOO

    Dáta a analýzy

    2022

    Vplyv socio-ekonomických faktorov na vnímanie whistleblowingu na Slovensku” máj 2022

    • dataset komentáru (.xls)