Dáta a analýzy

2022

Vplyv socio-ekonomických faktorov na vnímanie whistleblowingu na Slovensku” máj 2022

  • dataset komentáru (.xls)