Logo UOO

  Polovica tínedžerov na Slovensku má skúsenosti s korupciou

  tlacova sprava09 2023

  Korupciu mladí na Slovensku nielen vnímajú ako rozšírenú, ale polovica deklaruje, že s ňou má aj skúsenosť. Vyplýva to z prieskumu na vzorke 2 508 študentov prvého a druhého ročníka stredných škôl a gymnázií, ktorý realizoval Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže začiatkom roka. Úrad preto vypracoval alternatívny obsah etickej výchovy, ktorý sa bude od tohto školského roka experimentálne overovať na vybraných stredných školách. Do etiky by mali pribudnúť témy ako akademická čestnosť, integrita, protikorupčné správanie a kritické myslenie.

   

  Na Slovensku je podľa stredoškolákov najrozšírenejšie rodinkárstvo, akademická nečestnosť a drobné úplatky v zdravotníctve. Tieto tri neduhy vníma ako bežné vyše 65 % tínedžerov. Sú to zároveň korupčné situácie, s ktorými sa stretol približne každý štvrtý mladý človek.

   

  Otázka: Za posledných 12 mesiacov, stretol/a si sa ty osobne s korupciou v nasledovných situáciách, alebo členovia tvojej rodiny ti hovorili, že zažili korupciu v týchto situáciách?

  Ako skupiny s najnižšou integritou v krajine vnímaju stredoškoláci politikov a podnikateľov. Samotní tínedžeri podľa prieskumu väčšinou inklinujú k čestnosti, avšak mnohí stoja aj niekde v šedej zóne.​ V komentároch niekoľko z nich argumentovalo, že k akademickej nečestnosti ich núti samotný systém, keďže na Slovensku záleží viac na známkach ako na skutočných vedomostiach.

   

  Len polovica stredoškolákov by oznámila korupciu

  Najakceptovanejšia je u mladých korupcia, z ktorej ťaží rodina. Takmer polovica z nich je voči tejto forme benevolentná. „Rodina je pre tínedžerov jedna z najdôležitejších hodnôt v živote, cez ktorú zrejme nazerajú na kvalitu života, tradície a istoty. Z toho pravdepodobne vychádzajú tendencie uprednostniť ju aj na úkor čestnosti či osobnej integrity,“ komentuje výsledky analytička ÚOO Ľudmila Chovancová.

   

  Stredoškolákov popri rodinnej súdržnosti však lákajú aj možné neférové výhody, ktoré z rodinkárstva môžu plynúť. Viac ako polovica mladých by sa k nemu uchýlila pre získanie dobrej práce alebo prijatia na prestížnu univerzitu. Hoci mierne viac z nich uviedlo, že by sa pri tom cítili nesvoji (31 %).

   

  Len polovica stredoškolákov by bola ochotná oznámiť korupčné správanie, s ktorým sa stretli. Odráža to rozvinutú kultúru mlčania, ktorá ešte stále panuje na Slovensku. Dôvodmi sú strach z odvety, nevnímanie osobnej zodpovednosti, nedôvera v riešenie problému, relativizácia korupčných skutkov ako nezávažných.

   

  Otázka: Ak by si bol konfrontovaný/á s korupčným správaním (napríklad: učiteľ si od teba pýta peniaze, aby si mal/a lepšiu známku), bol/a by si ochotný/á to oznámiť?

  Nové hodnotové vzdelávanie na školách

  Povzbudenie mladých cez doplnený obsah etickej výchovy by mohlo zvrátiť toto celospoločenské nastavenie.​ Väčšina stredoškolákov na Slovensku však podľa prieskumu neabsolvovala vzdelávanie o témach ako je protikorupčné správanie a/alebo hodnoty a integrity. Pritom takmer polovica tínedžerov verí, že by mohli zohrávať aktívnu rolu pri šírení čestnosti a protikorupčného správania v krajine.

   

  ​Chýbajúce vedomosti im v tom môžu brániť. „Osobná integrita patrí medzi správanie, ktoré si osvojujeme, učíme sa ho. Práve tu môže škola výrazne prispieť k príprave mladých na rolu aktívnych občanov. Dnešná doba prináša mnoho výziev, na ktoré školstvo musí reagovať. Preto sme sa rozhodli podať pomocnú ruku v podobe vypracovania nových metodických listov hodnotového vzdelávania k etickej výchove,“ hovorí predsedníčka úradu Zuzana Dlugošová.

   

  Úrad na ochranu oznamovateľov v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR preto pripravuje experimentálne overovanie nového obsahu etickej výchovy na stredných školách. Do pilotnej fázy projektu sa zapojilo päť škôl z Bratislavského samosprávneho kraja – tri gymnáziá a dve stredné odborné školy. Po dvoch rokoch overovania obsahu v praxi a zapracovania pripomienok od učiteľov bude obsah etickej výchovy upravený podľa nových potrieb.

   

  Bližšie informácie k realizovanému prieskumu nájdete v analytickom komentári: Korupcia a podvádzanie očami stredoškolákov (výskumná správa) [.pdf, 1 MB]

  Podobné články