Logo UOO
  whistleblower

  01

  Chránime odvážnych a zodpovedných whistleblowerov

  Sme presvedčení, že každý, kto nahlási korupciu a inú nezákonnú činnosť, ktorá ohrozuje verejný záujem, by v boji za spravodlivosť nemal zostať sám. Budeme sprevádzať tých, ktorí oznámia nekalé praktiky a chrániť ich pred účelovými výpoveďami zo zamestnania a inými odvetnými opatreniami. Ponúkame právne poradenstvo a sprevádzanie celým procesom – od nahlásenia, cez podanie trestného oznámenia až po rozhodnutie súdu. Veríme, že ak chceme žiť vo férovej spoločnosti, musíme sa všetci starať o spoločné dobro. Oznámenia o plytvaní verejných zdrojov sú prejavom občianskej zodpovednosti. Ak sa kradne z verejných financií, tak sa kradne aj z peňaženiek nás všetkých. Stojíme za všetkými odvážnymi a zodpovednými, ktorí sú ochotní ísť do krátkodobého diskomfortu a poukážu na nezákonné praktiky, ktorých odstránenie vytvorí lepšiu spoločnosť pre nás všetkých.

  02

  Podporujeme poctivosť

  Podporujeme všetkých zamestnávateľov pri budovaní transparentnej firemnej kultúry. Podáme pomocnú ruku nielen subjektom verejnej správy, ale aj podnikateľom pri nastavovaní interného systému oznamovania nezákonnej činnosti. Veríme, že ide o príležitosť eliminovať korupčné praktiky v pracovnom prostredí a nastavovať morálne a etické štandardy, ktoré prispejú ku kvalite a produktivite práce zamestnancov a hospodárnemu nakladaniu s verejnými financiami.

  03

  Zlepšujeme prostredie na boj proti korupcii

  Mapujeme, analyzujeme a popisujeme súčasný stav korupčného správania na Slovensku prostredníctvom prieskumov verejnej mienky a iných analytických nástrojov. Navrhujeme legislatívne a systémové zmeny v boji proti korupcii. Sme inštitúciou pre akékoľvek otázky týkajúce sa zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (tzv. whistleblowerov).

  04

  Chceme ísť príkladom – sme transparentní

  Sme tím štátnych a verejných úradníkov, ktorí sú hrdí na službu poskytovanú verejnosti a budú ju vykonávať v súlade s vysokými morálnymi a etickými štandardmi. Úrad pripraví aj vlastný etický kódex, ktorý bude zohľadňovať špecifiká výkonu práce s citlivými údajmi.
  HODNOTY: ODVAHA, ZODPOVEDNOSŤ, POCTIVOSŤ, EXPERTÍZA