Logo UOO

  Takmer polovica firiem nemá zavedené mechanizmy na odhaľovanie korupcie a podvodov

  ilustračná fotografia

  Takmer polovica slovenských podnikov (44 %) nemá zavedené vnútorné systémy oznamovania nekalých praktík na pracovisku. A aj tam, kde ich majú, sa zdajú byť nefunkčné. Vyplýva to z prieskumu medzi 301 firmami s 50 a viac zamestnancami, ktorý Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) realizoval spolu s agentúrou Median SK.
  Podľa neho len 4 % podnikov dostalo v roku 2021 nejaké oznámenie o nezákonnej činnosti. To môže indikovať, že zamestnanci buď nevedia o tom, že môžu svojmu zamestnávateľovi oznámiť korupciu, podvody či iné protizákonné aktivity, alebo nedôverujú internému systému preverovania oznámení. Výsledkom je málo rozvinutá kultúra nemlčania a následného riešenia nekalých praktík v slovenských podnikoch.

  Je to príležitosť

  Už od roku 2015 majú spoločnosti, ktoré majú nad 50 zamestnancov, zákonnú povinnosť mať nastavené vnútorné mechanizmy na prijímanie a preverovanie oznámení. Z prieskumu vyplýva, že ju nespĺňajú najmä menšie a stredné podniky. Pritom samotné firmy môžu z vnútorných systémov oznamovania benefitovať.

  „Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že práve interné oznámenia odhalia viac podvodov ako vnútorný audit alebo kontrola manažmentu. Interné oznamovanie takisto pomáha organizáciám vyhnúť sa pokutám a trestným konaniam a tým aj poškodeniu reputácie. Vo firmách s funkčnými mechanizmami oznamovania sa zároveň buduje kultúra dôvery a angažovanosti zamestnancov,“ hovorí predsedníčka úradu Zuzana Dlugošová.

  Slováci navyše deklarujú, že sú nekalé praktiky najviac ochotní oznamovať práve svojim zamestnávateľom. V prieskume ÚOO z novembra 2022 to uviedlo až 42 % respondentov, pričom polícii bolo ochotných oznamovať len okolo 30 % a prokuratúre 20 % opýtaných.

  Úrad podáva pomocnú ruku

  Ukazuje sa, že veľké firmy nad 250 zamestnancov výhody interného systému vnímajú. Až 81% z nich deklarovalo, že systémy majú zavedené. „Potvrdzujú to aj rozhovory úradu s predstaviteľmi korporácií na Slovensku,“ dodáva Dlugošová.

  Vnútorné systémy oznamovania v slovenských podnikoch

  graf

  Zdroj: Prieskum ÚOO: Ako sa v praxi napĺňa zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti v súkromnom sektore, 9.jún – 7.júl 2022, vzorka 301 respondentov

  Závery z prieskumu medzi slovenskými podnikmi úrad spracoval do analytického komentára.

  Rovnako sa tam nachádza manuál, ktorý vytvoril pre firmy v snahe pomôcť im zaviesť efektívne vnútorné systémy oznamovania.

  Úrad takisto vyzýva firmy, ktoré majú záujem o vytvorenie funkčného systému, ale nevedia, ako na to, nech napíšu na [email protected]

  Prostredníctvom tohto mailu sa možno prihlásiť na školenie, ktoré ÚOO organizuje aj k tejto téme.

  Úrad pripomína, že ak inštitúcia nemá zavedený vnútorný systém oznamovania, môže udeliť pokutu podľa aktuálnej právnej úpravy do 20-tisíc eur.

  Podobné články