Methodology

  Metodické usmernenia

  We regularly encounter practical questions on the interpretation of the Act, which is why we develop and publish supplementary, explanatory materials.

   

   

  Download:

   

  Metodické usmernenie k pojmu oznámenie [.pdf, 284 kB]

  Metodické usmernenie k evidovaniu oznámení [.pdf, 138 kB]

  Metodické usmernenie k procesu preverovania oznámení [.pdf, 207 kB]

  Amendments to the law FAQ

  Náš právny odbor vypracoval odpovede na najčastejšie otázky k novele zákona č. 54/2019 Z. z., ktorá je platná od 1.9.2023

   

  Download:
  Amendments to the law FAQ [.pdf, 132 kB]

  Najčastejšie otázky zodpovedných osôb

  Zodpovedná osoba je človek určený v organizácii na to, aby prijímal oznámenia. Preto ak máte aj vy túto funkciu, možno vám pomôže náš zoznam zodpovedaných otázok.

  Často dostávame rôzne otázky týkajúce sa výkladu zákonu, alebo nejasností okolo nastavovania interných systémov.