Methodology

Najčastejšie otázky zodpovedných osôb

Zodpovedná osoba je človek určený v organizácii na to, aby prijímal oznámenia. Preto ak máte aj vy túto funkciu, možno vám pomôže náš zoznam zodpovedaných otázok.

Často dostávame rôzne otázky týkajúce sa výkladu zákonu, alebo nejasností okolo nastavovania interných systémov.

Metodické usmernenia

We regularly encounter practical questions on the interpretation of the Act, which is why we develop and publish supplementary, explanatory materials.