Logo UOO

  Metodika

  Metodické usmernenia

  Pravidelne sa však stretávame s praktickými otázkami k výkladu zákona, preto vypracúvame a publikujeme doplňujúce, vysvetľujúce materiály.

   

   

  Na stiahnutie:

   

  Metodické usmernenie k pojmu oznámenie [.pdf, 284 kB]

  Metodické usmernenie k evidovaniu oznámení [.pdf, 138 kB]

  Metodické usmernenie k procesu preverovania oznámení [.pdf, 207 kB]

  Najčastejšie otázky k novele zákona

  Náš právny odbor vypracoval odpovede na najčastejšie otázky k novele zákona č. 54/2019 Z. z., ktorá je platná od 1.9.2023

   

  Na stiahnutie:
  Najčastejšie otázky k novele zákona [.pdf, 132 kB]

  Najčastejšie otázky zodpovedných osôb

  Zodpovedná osoba je človek určený v organizácii na to, aby prijímal oznámenia. Preto ak máte aj vy túto funkciu, možno vám pomôže náš zoznam zodpovedaných otázok.

  Často dostávame rôzne otázky týkajúce sa výkladu zákonu, alebo nejasností okolo nastavovania interných systémov.