Logo UOO

  Metodika

  Najčastejšie otázky zodpovedných osôb

  Zodpovedná osoba je človek určený v organizácii na to, aby prijímal oznámenia. Preto ak máte aj vy túto funkciu, možno vám pomôže náš zoznam zodpovedaných otázok.

  Často dostávame rôzne otázky týkajúce sa výkladu zákonu, alebo nejasností okolo nastavovania interných systémov.

  Metodické usmernenia

  Pravidelne sa však stretávame s praktickými otázkami k výkladu zákona, preto vypracúvame a publikujeme doplňujúce, vysvetľujúce materiály.